Magunkról

Logo-300x259

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Angol-Amerikai Intézetének Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén az OKTA támogatásával (K105095) indult kutatás a “Siket és súlyosan nagyothalló diákok idegennyelv-tanulási motivációja, képzetei és stratégiái” címmel. 

Kutatásunk célja a siket és súlyosan nagyothalló tanulók idegennyelv-tanulási motivációjának, képzeteinek és stratégiáinak a vizsgálata, mivel ez az a három tényező, ami leginkább befolyásolja a sikeres idegennyelv-tanulást. Ezek az ismeretek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy megteremtsük azt a szilárd alapot, amelyen a siket és súlyosan nagyothalló tanulók számára egy új idegennyelv-tanítási programot el lehet készíteni és a gyakorlatban ki lehet próbálni.

Az idegen nyelvek ismerete napjainkban nem privilégium, hanem az ismeretszerzés fontos eszköze, és a továbbtanulás, diplomaszerzés, valamint az értelmiségi munkakörökben való elhelyezkedés egyik feltétele is. A siket és súlyosan nagyothalló fiatalok esélyegyenlőtlenségét növeli, ha nem tudnak a hallókkal azonos mértékben részesülni az idegennyelv-tudás előnyeiből. A 2009-ben elfogadott CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról megköveteli, hogy 2017-ig megteremtsük a bilingvális oktatás bevezetésének feltételeit a közoktatásban. Ez az idegen nyelvek oktatására is vonatkozik. A törvény végrehajtását megnehezítő egyik tényező az iskoláskorú siket és súlyosan nagyothalló fiatalok idegennyelv-tanulására irányuló alapkutatások teljes hiánya. Az idegennyelv-elsajátítási kutatásokból ismert, hogy a nyelvtanulási motiváció, képzetek és stratégiák képezik azokat a legfontosabb egyéni változókat, amelyekre az idegen nyelvi programok kidolgozásakor építeni kell. Ezért nemcsak szükséges, de elodázhatatlan is, hogy meginduljanak a kutatások ezen a területen, és hogy a vizsgálatok eredményei minél előbb a döntéshozók rendelkezésére álljanak.

A projekt résztvevői:

Dr. habil. Kontra H. Edit

Dr. habil. Kontra H. Edit

Dr. habil. Csizér Kata

Dr. habil. Csizér Kata

Dr. Brózik-Piniel Katalin

Dr. Brózik-Piniel Katalin

Szilágyi Erzsébet

Szilágyi Erzsébet adminisztrátor

Budai Zsófia

Budai Zsófia      kutatási asszisztens

Rimóczi Erika jelnyelvi tolmács

Rimóczi Erika
jelnyelvi tolmács

Szakértő: Csernyák Hajnalka

Interaktív tananyagok

Unit 1

https://drive.google.com/file/d/0B9zJ6iv1qii0SE9VbGtWb3g3dTg/view?usp=sharing

Unit 2

https://drive.google.com/file/d/0B9zJ6iv1qii0cmNoYm1taC1xMUU/view?usp=sharing

Unit 3

https://drive.google.com/file/d/0B9zJ6iv1qii0c21XMVQ1SU1vaUk/view?usp=sharing

Unit 4

https://drive.google.com/file/d/0B9zJ6iv1qii0ckZOenI2RllnZW8/view?usp=sharing

Unit 5

https://drive.google.com/file/d/0B9zJ6iv1qii0ZEMzcjdCRjlua1U/view?usp=sharing

Unit 6

https://drive.google.com/file/d/0B9zJ6iv1qii0dTRYd1YwSTNlYkU/view?usp=sharing

Unit 7

https://drive.google.com/file/d/0B9zJ6iv1qii0LU5GaDRSbFdQc00/view?usp=sharing

Unit 8

https://drive.google.com/file/d/0B9zJ6iv1qii0eDFFZlVJcWstV3c/view?usp=sharing

Unit 9

https://drive.google.com/file/d/0B9zJ6iv1qii0MDMzMnVDcHBVSlU/view?usp=sharing

Unit 10

https://drive.google.com/file/d/0B9zJ6iv1qii0RDQ3VzFDT2RIZms/view?usp=sharing

Beszámolók

OTKA K105095 Siket és súlyosan nagyothalló diákok idegennyelv-tanulási motivációja, képzetei és stratégiái

logokek_nagy

Részjelentés

1. év 2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 31.  OTKA_Részjelentés_2013_szept

2. év 2013. szeptember 1. – 2014. augusztus 31. OTKA Részjelentés 2014 szept

Konferenciák

Project Closure Presentations and Workshop

ONK 2014

siket-nyelvtanulok.elte.hu/…oads/ONK.docx

ESSE – Regional Workshop 2014

siket-nyelvtanulok.elte.hu/…ads/ESSE.docx

AAL 2014

siket-nyelvtanulok.elte.hu/…/AAAL-2014.docx

UZRT 2014

siket-nyelvtanulok.elte.hu/…/UZRT-2014.docx

Matters of the Mind – Graz 2014

siket-nyelvtanulok.elte.hu/…/Matters-of-the-Mind.docx

Nyelv és kép 2013

siket-nyelvtanulok.elte.hu/…/Nyelv-és-kép-konferencia.docx

MANYE 2013

siket-nyelvtanulok.elte.hu/…ds/MANYE.docx

EUROSLA 2013

siket-nyelvtanulok.elte.hu/…/EUROSLA-2013.docx

 

 

Publikációk

A “Siket és súlyosan nagyothalló diákok idegennyelv-tanulási motivációja, képzetei és stratégiái” projekt kutatásaiból eddig megjelent és megjelenés alatt álló közlemények:

Közlemények:

közleményekközlemény kép

 

 

 

 

Előadások:előadások kép

előadások

 

“Esélyegyenlőség” projekt

bannermine1

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Angol-Amerikai Intézetének Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén 2007-ben indult kutatás “Esélyegyenlőség a nyelvtanulásban” címmel. A projekt vezetője Dr. Kormos Judit egyetemi docens. A kutatás két csoport, a diszlexiás és a siket nyelvtanulók idegennyelv-tanulási problémáinak a feltárására irányult. 

“A tanárképző intézményekben és a tanártovábbképzéseken egyáltalán nincs hagyománya annak, hogy a leendő nyelvtanárokat legalább a tudatosítás szintjén felkészítsük a fogyatékkal élőkkel és a diszlexiásokkal való foglalkozásra. Ennek eredményeképp ezek a tanulók vagy kirekesztődnek a nyelvoktatásból, vagy szakszerű foglalkoztatás híján  lemaradnak, elkedvetlenednek, és maguktól abbahagyják a nyelvi képzést.  Ma már tudjuk, hogy nem az oktatásban való részvétel alóli felmentés, hanem a hozzáértő módon biztosított felzárkóztatás és a szakszerűen megtervezett programok szolgálják ezeknek a tanulóknak az érdekeit, és nyújtanak valódi esélyegyenlőséget.”         (Kontráné Hegybíró Edit (2010). Nyelvtanulás két kézzel: A jelnyelv szerepe a siketek idegennyelv-tanulásában. Budapest: Eötvös Kiadó.)  

A kutatásról bővebb információ itt olvasható.

Kerekasztal 2011.

roundtable-sm-130x130

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Angol-Amerikai Intézetének Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke 2011. február 26-án kerekasztal megbeszélést szervezett az “Idegen nyelvek tanítása siketeknek” címmel. Próba

A kerekasztal témája:
1. Tapasztalatcsere, ötletbörze.
2. Fórum: Milyen továbbképzések, kiadványok segítenék legjobban a tanárok munkáját?
3. Hálózatépítés (’networking’)

A kerekasztal résztvevői: Bajkó Ágnes, Merics Bori, Varga Kata, Bíró Zsuzsanna, Ozorai Júlia, Gőcze Csaba, Sümegi Eszter, Tóth Leonóra, Bakos Éva, Kontra Edit

Handout

Bővebb információ itt olvasható.

Basic English for Deaf Learners Project Closure Presentations and Workshops

csoport2015 Workshop-Exploring teachers’ views on hearing impaired students

An investigation of individual differences in language learning